Ok ve Yay

Ok ve yay kullanımının ilk örneklerine Batı Avrupa ve Kuzey Afrika'da bulunan mağaralarda görülen çizimlerde rastlanmaktadır. İlk ok ve yay kullanımı muhtemelen Geç Paleolitik Dönem'de (Erken Taş Devri), muhtemelen M.Ö. 20.000li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu dönemde yaşayan tarih öncesi insanlar, ok ve yayın birlikte kullanılması sayesinde kendilerinden çok daha uzakta bulunan tehlikelere karşı saldırabileceklerini fark etmişlerdir. Okumaya devam et "Ok ve Yay"

Atlatl

M.S. 1500 civarında İspanyollar Aztekler ile karşılaştıklarında, Azteklerin fırlattıkları okların İspanyolların zırhlarını kolayca deldiğini gördüklerinde dehşete düşmüşlerdi. Aztekler bu başarıyı, tarih öncesi insanların M.Ö. 23.000 yılından beri genellikle uzun mesafe avcılık için kullandığı atlatl sayesinde yakalamışlardı. Okumaya devam et "Atlatl"

Dikiş

İlk dikiş örneklerine insanların alet kullanmaya başladığı dönemlerde rastlanır. Erken Taş Devri olarak da bilinen Paleolitik Çağ'a ait ilk iğneler M.Ö. 25.000li yıllara tarihlenmektedir. O döneme ait önemli buluşlar arasında Fransa'nın güneybatısında ve Rusya'nın Moskova şehri yakınlarında bulunan iğneler yer alır. Bu iğneler kemikten ya da fil dişinden yapılmaydı. İğne üzerinde oyulmuş bir delik yer alıyordu. Tarih öncesi dönemlere ait bu dikiş iğneleri, derilerinden kıyafet dikilmesi için kullanılan tilki ve yabani tavşan kemiklerinin yakınlarında bulundu. Okumaya devam et "Dikiş"

Kesici Taş Alet

Kesici taş alet kullanımı, bizim Taş Devri adını verdiğimiz dönemin ve insanoğlunun kökeninin de habercisi oldu. Her ne kadar ilk kesici taş aletlerin tesadüf eseri bulunduğunu mu yoksa insanlar tarafından işlenerek daha keskin hale getirilip getirilmediğini bilmesek de, bu aletlerin M.Ö. 30.000li yıllarda kullanılmaya başlandığı görülüyor. Okumaya devam et "Kesici Taş Alet"

Matkap

Tarih öncesi insanların M.Ö. 35.000 yılında, ilkel bir delici (matkap) - belki de modifiye edilmiş bir mızrak - kullanarak ağaç oyduğu ve hayvanların derilerini yüzdüğüne inanılır. Çok daha sonraları ise Antik Mısır'daki ağaç oymacıları bu tekniği iyileştirerek bir yay biçimindeki delicileri kullanmaya başladılar. Bir ateş okundan esinlenilerek oluşturulan bu yayın çevresine bağlı bir ip, yay gibi gergin tutuluyordu. Matkap dikey olarak tutulduktan sonra onu kullanan kişi, yayı ileri geri oynatarak, her bir dönüşte deliciyi aşağı doğru bastırıyordu. Yine aynı teknik kullanılarak M.Ö. 9.000li yıllarda diş üzerinde delik açıldığı da bilinmektedir. Romalılar yay biçimindeki bu delicileri, kollu bir burgu ile değiştirdiler ancak bu burgunun kullanımı sırasında her bir turda delme işlemi duruyordu. Sürekli olarak delme işleminin gerçekleşmesi için insan oğlu, Orta Çağ'daki marangozların geliştirdiği el matkaplarının kullanılmaya başlamasını beklemek zorunda kaldılar. Okumaya devam et "Matkap"