Asma Köprü

İlkel asma köprü, binlerce yıl boyunca Asya, Afrika ve İnkalar gibi Güney Amerika'da yaşayan topluluklar tarafından kullanılmıştır. Bu asma köprüler genellikle asma dalları ya da lif halatlar kullanılarak asılırdı. Köprüyü asmak için kullanılan bu malzemelerin demir zincirler kullanılarak değiştirilmesine M.S. 100lü yıllarda Çin'de başlanıldığına inanılmaktadır. Okumaya devam et "Asma Köprü"

Kubbe

Kubbeler, tıpkı kemerler gibi mimarlar ve mühendisler için sorun teşkil ederler. Buradaki en büyük sorun, kubbenin en son taş konana ve başka hiçbir destek olmadan kendi kendine yıkılmadan ayakta kalabilene kadar sağlam olamamasıdır. Bu sorun, Romalıların M.S. 100 yılında tümüyle kendi kendine ayakta sağlam durabilen, yarım küre şeklinde bir kubbe inşa etmelerine kadar sürmüştür. Okumaya devam et "Kubbe"

At Nalı

Atlar, pek çok güçlü imparatorluğun tarihinde önemli bir yer oynamıştır ve at nalı icadı ile birlikte atların ordulara yönelik katkısında önemli bir iyileşme gözlenmiştir. Atların toynaklarını sert ve kaba zeminin oluşturacağı aşınma ve yıpranmalardan korumak, onların daha uzun mesafelerde yolculuk yapabilmesine olanak sağladı. Atların günümüzden binlerce yıl önce gerek taşımacılıkta gerekse de iş gücünde başrole sahip olmaları sebebiyle bu buluş çok o dönemde çok önemli bir rol oynamıştır. Nal, atların süvarilerde daha verimli olmalarını da sağlamıştır. Okumaya devam et "At Nalı"

Çekiç

Çekiç adı verilen ve vurmak ya da çakmak için kullanılan araçlar, özel olarak şekillendirilmiş taş biçiminde milyonlarca yıldır kullanılmaktadır. Bu aletler, gerek diğer aletlerin yapımı için, gerekse de diğer taşlara, kemiklere ya da ahşap malzemelere şekil vermek için de kullanılmıştır. Çekiçler tarih öncesi dönemlerde özellikle ağaç işçiliğinde sık olarak kullanılırdı. Çivinin icadı ile birlikte birisi, hem çivi çakmak, hem de çakılan çiviyi kolayca çakıldığı yerden çıkarma işleminin tek bir alet kullanarak yapılabilmesinin son derecede kullanışlı olabileceğini düşündü. Her ne kadar bu kişinin kim olduğunu bilmesek de, bu çekici kullanarak yanlış yere çivi çakan bir marangoz, aynı çekici kullanarak o çiviyi yerinden söküp başka bir yerde kullanabilirdi. İşte bununla birlikte tırnaklı çekiç de doğmuş oldu. Okumaya devam et "Çekiç"

Rulman (Bilyeli Yatak)

Türkçe'de rulman olarak bilinen bilyeli yataklar, farklı parçaların sürtünme sebebiyle enerji kaybetmeden birbirlerine bağlı olarak dönebilmelerini sağlayan bir mekanizmadır ve bisikletlerden jiroskoplara, elektrik motorlarından türbinlere kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Endüstri Devrimi'nin başlamasına kadar sık olarak kullanılmaya başlamayan bilyeli yatak konseptinin 2.000 yıldan uzun süredir varolduğuna inanılmaktadır. Okumaya devam et "Rulman (Bilyeli Yatak)"