Siklotron (İvme Makinesi)

Daha çok 1950'lerden kalma egzersiz bisikletine benzemesine rağmen siklotron aslında günümüzün en güçlü parçacık hızlandırıcılarının dedesi konumundadır. Kimyayı ilk okuduktan sonra, Ernest Lawrence (1901-1958) fizik dalına geçiş yaptı ve 1925 yılında Yale Üniversitesi'nden doktorasını aldı. O zamanlarda maddenin doğasına bilimsel bir bakış açısı sunan araştırmalar ilginç sonuçlar vermeye başlamıştı. İngiltere'nin Cambridge şehrinde bulunan Ernest Rutherford, atom parçacıklarını, atomları bombalamak için birer mermi olarak kullanıyordu. 1919 yılına gelindiğinde, bir azot atomunun çekirdeğini bombalamayı ve ondan oksijen yaratarak bir helyum çekirdeğini absorbe etmeyi başarabildi. Okumaya devam et "Siklotron (İvme Makinesi)"