Açık Anahtarlı Şifreleme

Açık Anahtarlı Şifreleme (Public Key Cryptography - PKC), katılımcılarının kimliklerini birbirleriyle elektronik olarak doğrulayabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Alışılagelmiş imzalama yöntemleri binlerce yıldır kullanılmakla birlikte ilk zamanlarda genellikle bir sanat eserinin kim tarafından oluşturulduğunu belirlemek için kullanılmaktaydı. Ancak para birimi ve sözleşme gibi kavramların dünya çapında kabul görmeye başlamasıyla birlikte imza da yaygın olarak kullanılmaya başladı. Her ne kadar kağıt üzerine atılan imza toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya yetse de ne yazık ki elektronik güvenliğin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Okumaya devam et "Açık Anahtarlı Şifreleme"