Süt Tozu

Rusyalı Doktor Osip Krichevsky, ilk süt tozunu 1802 yılında buldu. Süt tozu, sütün kurutulması ya da sıvısının katı maddesinden ayrıştırılması yolu ile elde edilir. Bu işlem sonucunda saf beyaz bir pudra meydana gelir. Ayrıştırma işlemi, az miktarda bir sütün ısıtılmış bir kutuya püskürtülmesi ya da bir miktar sütün ısıtılmış bir yüzeye dökülmesinin ardından kuruyan süt katmanının kazınması ile gerçekleştirilebilir. Dondurma yöntemi ile kurutma da bir diğer ayrıştırma yöntemidir, zira dondurarak kurutulan süt, besin değerlerini büyük miktarda korur ve aynı zamanda sütün daha da güçlendirilerek besin değerlerinin arttırılması bu yöntemle mümkün. Süt tozu, bu yöntemle normal süte oranla çok daha uzun bir raf ömrüne sahiptir zira kuru ortamlar, bakterilerin üremesi için pek elverişli değildir. Okumaya devam et "Süt Tozu"