Ok ve Yay

Ok ve yay kullanımının ilk örneklerine Batı Avrupa ve Kuzey Afrika'da bulunan mağaralarda görülen çizimlerde rastlanmaktadır. İlk ok ve yay kullanımı muhtemelen Geç Paleolitik Dönem'de (Erken Taş Devri), muhtemelen M.Ö. 20.000li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu dönemde yaşayan tarih öncesi insanlar, ok ve yayın birlikte kullanılması sayesinde kendilerinden çok daha uzakta bulunan tehlikelere karşı saldırabileceklerini fark etmişlerdir. Okumaya devam et "Ok ve Yay"