Çanak Çömlek

Tarih öncesi dönemlerde yapılan tüm icatlarda olduğu gibi çanak çömlek icadını yapmış olan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu çömleği yapan kişi ne yazık ki adını ya da imzasını atmamış olduğundan, çanak çömleğin mucidi kimdir ne yazık ki bilemiyoruz. Buna rağmen çanak çömleğin mucidi kim olursa olsun, o kişinin Yakın Doğu Asya'da yaşadığını biliyoruz. 1960larda Yakın Doğu Asya'nın binlerce kilometre uzağında, Japonya'nın Kyusu adasındaki Nasunahara adasında yapılan kazıda M.Ö. 10.000lere tarihlenen bir çömlek parçasının,  kazıda görevli kişiler için bu buluntunun bir arkeolojik şok olduğunu söylemek yanlış olmaz zîra mağaralarda bulunan bu çanak çömlekler, orada yaşayan yerleşik çiftçilerin ya da şehirli sakinlerin aksine göçebe yaşayan avcı-toplayıcılar tarafından yapılmıştı. En az bunun kadar önemli olan bir diğer bilgi ise bu çanak çömleklerin kilin yakılması ya da ısıtılması sayesinde sertleştirilmesi yöntemi ile yapılmış olduğu. Bu da bize bu insanların o döneme göre gelişmiş teknolojik bilgilere sahip olduğunu göstermektedir. Okumaya devam et "Çanak Çömlek"