LED (Işık Yayan Diyot)

LED (light-emitting diode - ışık yayan diyot) yarı iletken bir cihazdır. Bütün yarıiletkenlerin, yapılarında bulunan az bir miktar kimyasal katkıların sebep olduğu yabancı madde nedeniyle farklı oranlarda elektrik akımı yürütebilme kapasitesine sahiptir. N-tipi bir kirlilik, yarıiletkene ilave bir elektron ekler ve bir P-tipi kirlilik, bir elektron deliği sağlar. Elektronlar, negatif yüklü parçacıklar, doğal olarak çok elektronlu (negatif) alanlardan az elektronlu alana (pozitif) geçer. Okumaya devam et "LED (Işık Yayan Diyot)"