Tablolama Programı

Modern bürolarda verilerin hesaplanması ve dizimi için, günümüzde Microsoft'un Excel tablolama programı ile pazarın hakimi olduğu tablolama programları son derecede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Büyük miktarda ve yoğunlukta hesap çizelgelerinin el ile hesaplanarak bilgisayara aktarılması fikri ilk olarak 1961 yılında Profesör Richard Mattessich tarafından ortaya atıldı. 1969 yılında, tablolama türündeki bir uygulama, Rene Pardo ve Remy Lamau tarafından özellikle büyük bilgisayarlarda kullanılması için geliştirilmiş ve büyük şirketlerin bütçelerinin yönetiminde kullanılmıştı. Günümüzde bilindiği şekli ile kullanılan ilk tablolama yazılımı ise 1978 yılında, Harvard Business School öğrencisi olan 1951 doğumlu Dan Bricklin tarafından icat edildi. Okumaya devam et "Tablolama Programı"