Neopren

Neopren - polikloroprenin ticari adı - polimerizasyon yoluyla kloroprenden üretilen sentetik bir kauçuktur (kısa zincir moleküllerin daha uzun zincirlere dönüştürülmesi ile oluşur). Kloropren, polimerleştiğinde katı, kauçuk bir madde oluşturan bir sıvıdır. Doğal kauçuk ile kıyaslandığında, daha hafiftir, çürümez, daha iyi bir termal yalıtkandır ve kimyasal olarak inerttir. Neopren 1930'da Wallace Carothers (1896 - 1937) tarafından keşfedildi ve 1931'de ilk seri olarak üretilen sentetik kauçuk bileşiği haline geldi. Yağmurluklarda, araba fanı kemerlerinde, contalarda, hortumlarda ve korozyona dayanıklı kaplamalarda yaygın olarak kullanılır. Okumaya devam et "Neopren"