Neopren

Neopren

Neopren - polikloroprenin ticari adı - polimerizasyon yoluyla kloroprenden üretilen sentetik bir kauçuktur (kısa zincir moleküllerin daha uzun zincirlere dönüştürülmesi ile oluşur). Kloropren, polimerleştiğinde katı, kauçuk bir madde oluşturan bir sıvıdır. Doğal kauçuk ile kıyaslandığında, daha hafiftir, çürümez, daha iyi bir termal yalıtkandır ve kimyasal olarak inerttir. Neopren 1930'da Wallace Carothers (1896 - 1937) tarafından keşfedildi ve 1931'de ilk seri olarak üretilen sentetik kauçuk bileşiği haline geldi. Yağmurluklarda, araba fanı kemerlerinde, contalarda, hortumlarda ve korozyona dayanıklı kaplamalarda yaygın olarak kullanılır.

Yağmurluklar için kullanıldığında, neoprendeki hava boşlukları, izolasyon özelliklerini arttırmak için azot ile doldurulur. Bu aynı zamanda malzemenin daha rahat olmasını sağlar. Daha yakın zamanda, dizüstü bilgisayar kapakları, iPod kılıfları, uzaktan kumandalar için tutucular ve hatta takılar da dahil olmak üzere yaşam tarzı aksesuarları için şık bir malzeme haline geldi.

Sentetik kauçuk gelişimi, ABD merkezli bir kimyasal şirketi olan DuPont'da başladı. Malzemenin gelişimi, Paris Notre Dame Üniversitesi Kimya Profesörü Peder Julius Arthur Nieuwland'ın araştırmasına dayanıyordu. Nieuwland, asetileni polimerize etmeyi başardı. DuPont bu ürünün patent haklarını satın aldı ve onlar için çalışan Carothers, Nieuwland ile birlikte neopren malzemesinin ticari olarak geliştirilmesi konusunda işbirliği yaptı.

Carothers, Harvard'da profesör olarak polimer araştırması yapmaya başladı ve araştırmalarını ticari bir ortamda sürdürmek için DuPont'a geçti. Bu süre içerisinde depresyona giren Carothers, kaçış yolu olarak her zaman bir siyanür kapsülünü yanında taşırdı.