Alfabe

Mısır Alfabesi

İlk fonetik alfabe Mısır'da bulunmuştur.

1999 yılında Yale Eski Mısır Bilimcisi John Darnell, Mısır'ın batısında bulunan Wadi el Hol Çölü'nde bulunan 4.000 yıllık bir grafitinin, insanoğlunun kullandığı en eski alfabe olduğu sonucuna ulaştı. İlk hiyeroglifleri ve daha sonra kullanılan Sami harfleri içeren bu grafiti ile Darnell'in buluşu, o güne kadar alfabenin ilk olarak Kenan Ülkesi'nde (günümüzde Filistin'in bulunduğu bölge) bulunduğu inanışını değiştirdi.

Buna rağmen yumuşak bir kireçtaşı üzerine yazılmış yazıların, Kenanlıların ya da daha çok Sami dilini konuşan ve Mısır ordusunda görevli paralı askerler tarafından erken Orta Krallık Dönemi'nde (M.Ö. 2050 - M.Ö. 1780) yazıldığına inanılmaktadır. Bu yazılar muhtemelen o dönemde kullanılan Mısır hiyerogliflerinin sadeleştirilmiş bir haliydi ve yine muhtemelen hem askerlerin hem de o dönemde yaşayan halkın düşüncelerini yazıya dökebilmelerine ve diğerlerinin de bu yazıları okuyabilmelerine olanak sağlamayı hedefliyordu. Kelimelerin çoğunun o dönemde yaşamış insanların isimlerine ait olduğuna inanılmaktadır zira yine o dönemde, insanlar öldükten sonra isimleri ne kadar çok anılırsa, onların ölümden sonraki yaşamlarının o kadar iyi olacağı inancı hakimdi.

Günümüzde, ilk fonetik yazım ve alfabenin etkileri halen hissedilmektedir zira Korece Hangul alfabesi hariç diğer tüm alfabelerin Mısır'daki alfabeden türediklerine inanılmaktadır.