Hisar

Farklı amaçlara hizmet eden savunma sistemleri ve yapıları binlerce yıl boyunca inşa edilmiştir. Bronz ve Demir Çağlarda yapılmış olan ve iyi korunan yüksek kaleler, savunma amaçlı olarak doğal tepelerden faydalanıyorlardı. Romalılar ise Britanya'nın güneydoğusunda bulunan sahillere inşa ettikleri kıyı hisar yapıları ile Britanya'nın istila edilmesinin önüne geçmeyi hedeflediler. İlk hisar yapılarının M.Ö. 7.000li yıllarda yapıldığına inanılmaktadır. Okumaya devam et "Hisar"

Kerpiç (Kurutulmuş Tuğla)

M.Ö. 7.500lü yıllardaki binalar, çamurun bir dikdörtgen şekline getirilip kurutulmasının ardından bu kerpiçlerin üst üste yerleştirilmesi sonucunda yapılırdı. Kerpiç kullanılarak yapılan ilk bina örneklerine Anadolu'da bulunan Çayönü bölgesinde ve yine Anadolu'da, Diyarbakır yakınlarında bulunan Dicle Vadisi'nde rastlanır. Okumaya devam et "Kerpiç (Kurutulmuş Tuğla)"

İskarpela (Keski)

İskarpela, ya da diğer bir adıyla keski benzeri aletlerin Yontma Taş Devri'nde kullanılmaya başlandığına inanılmaktadır. Bu devir, ilk Homo sapienslerin öncesinden başlar ve M.Ö. 10.000li yıllara kadar uzanır. Bu süre içerisinde insanlar, farklı yapıdaki ve özelliklerdeki taşları işleyerek kendilerine farklı kullanım amaçlarına hizmet eden aletler yapıyorlardı ve ürettikleri bu aletler, gün geçtikçe daha farklı kullanım amaçları için daha farklı şekiller almaya başladı. Bu aletlerin yapımında diğer materyaller de kullanılırdı. Örneğin kemikten yapılma iskarpela ya da keski benzeri olan ve M.Ö. 30.000li yıllara tarihlenen aletlere Güney Fransa'da bulunan ve Aurignac köyü yakınlarında yapılan arkeolojik kazılarda ulaşılmıştır. Her ne kadar kesin olarak tarihlemek çok kolay olmasa da, günümüzde iskarpela olarak isimlendirdiğimiz aletler, M.Ö. 7500lere gelindiğinde yaygın olarak kullanılmaktaydı. Okumaya devam et "İskarpela (Keski)"

Kano

Konu icat etmek olduğunda bazen zeki, karmaşık ya da son derecede ince ayrıntılara sahip bir şey icat etmeye gerek yoktur. Bazen en doğru olan şey, en basit olanıdır. İşte bugünkü icadımız olan kano, bunun en güzel örneklerinden birisidir. M.Ö. 7500lü yıllarda yaşayan insanlar, su üzerinde seyahat etme ihtiyacı hissettiler ancak o dönemde bot yapımında kullanılan materyallerin pek çoğu bu iş için elverişli değildi. Bunun üzerine halihazırda onların kullanımına hazır olan bir şeyi kullanmanın doğru olduğuna karar verdiler. Okumaya devam et "Kano"