Bilgisayar Destekli Üretim

Bilgisayar Destekli Üretim

İnsanlar, bir zamanlar öngörüldüğü gibi robotların modern yaşamlar üzerindeki etkisinin aslında öngörüldüğü kadar yüksek olmadıklarını fark ettiklerinde bu konudaki hoşnutsuzluklarını dile getirirler. Ne de olsa robotlar, bir zamanlar filmlerde gösterildiği gibi kahvaltımızı hazırlamıyorlar, arabalarımızı yıkamıyorlar ya da çocuklarımızı yatağa yatırmıyorlar. Aslında, robotların bizden tümüyle vazgeçmiş olduklarını varsaymak daha kolaydır. Ancak işin aslı böyle değildir, zira robotlar sürekli olarak bizler için çalışmaya devam etmektedirler. Bilgisayar destekli üretim adı altında geliştirilen tüm üretim fabrikalarında robotlar, aslında sahne arkasında harıl harıl çalışmaktadırlar.

Fransız mühendis Pierre Etienne Bezier (1910 - 1999), 1971 yılında Renault'da çalışırken UNISURF programını geliştirdi. UNISURF, arabaların gövdelerinin ve benzeri sistemlerin tasarımında ve üretiminde bilgisayarlardan yardım alabilmek için geliştirilmiş bir programdı. Bilgisayar destekli üretim, çeşitli yazılımlar aracılığı ile arabaların parçalarını üreten makinelerin bilgisayarlar ile iletişim kurabilmesini sağlar.

İnsanlar önceleri bilgisayar destekli üretimin, deneyimli mühendislere ve teknisyenlere olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını düşünüyorlardı ancak sonuç bunun tam tersi oldu. Bilgisayar destekli üretimin yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından deneyimli mühendisler ve teknisyenler, günbegün aynı parçaları üretip durmaktansa, üretim aşamalarını iyileştirmeye ve daha kaliteli ürünlerin üretilmesine odaklanabilir hale geldiler.

Her ne kadar günümüzde çok sayıda bilgisayar destekli üretim yazılımı yer alıyor olsa da, Bézier'in bu endüstride bıraktığı iz hiç şüphesiz çok belirgindir. Kendisi bu teknolojiye öncülük etmekle kalmadığı gibi, Bézier eğrisi ve Bézier yüzeyi adı verilen ve bilgisayar grafikleri ile tasarım modellemesinde kullanılan iki terime de adını verdi.