CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım)

CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım)

Bir ürünü veya bina planlarını tam olarak haritalamak için bir bilgisayar kullanma olanağı, mikroçip devriminin bir etkisiydi. CAD (Computer Aided Design - Bilgisayar Destekli Tasarım), hemen hemen tüm endüstriler için tasarım sürecini tamamen değiştirerek hemen her boyuttaki ürün tasarımlarının daha kolay ve basit bir şekilde planlanmasını, incelenmesini ve optimize edilmesini mümkün kıldı.

CAD sisteminin ilk gelişimi Dr. Patrick Hanratty'nin 1950'lerin sonunda, ilk önce öncü bir sayısal programlama aracı olan PRONTO'yu ve daha sonra DAC (Design Automated by Computer - Bilgisayarla Otomatikleştirilen Tasarım) sistemini tasarlamasıyla başladı. Bu, tasarımlarla kullanıcı etkileşimine izin veren ve CAD sisteminin başlangıcına öncülük eden ilk bilgisayar grafik paketi idi.

Dönüm noktası, 1963 yılında SKETCHPAD sisteminin Ivan Sutherland (d. 1938) tarafından icat edilmesiyle ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen bilgisayar programı, kullanıcıya ilk kez bir "ışık kalemi" kullanarak bilgisayar ekranı üzerine çizim yapma imkânı verdi. Sutherland'in sistemi, çizilen nesnenin düzenlenmesine, görüş yakınlaştırmasının değiştirilmesine ve tasarımın gelecekte kullanılmak üzere bilgisayar belleğine kaydedilebilmesine izin verdi. Sutherland, çalışmalarının sonuçlarını doktora tezi kapsamında eleştirmenlerin beğenisine sundu.

Genellikle Sutherland'in eseri, birçok CAD sisteminin ilk ve endüstrisinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Bu alandaki öncü çalışmalar hızla gelişti ve CAD, 1960'ların sonunda ilk büyük ölçekli ticari uygulamalar üzerinde kullanılmaya başlandı. Teknoloji, 1980'lerde endüstri standardı AutoCAD ve ardından Parasolid'te 3B tasarım ve 1990'larda kullanılan ACIS ile bilgisayarların yükselişiyle birlikte gelişmeye devam etti. Tüm bu uygulamalar bugün hâlâ kullanılmaya devam etmektedir.