Vantuz

Vantuz

Doğum esnasında zorluk yaşayan hamile kadınlara destek olmak amacıyla bir tür vakum görevi gören ilk vantuz, İsveç'te bir kadın doğum uzmanı olan Tage Malmström (1911 - 1995) tarafından 1954 yılında, o güne kadar kullanılan ve doğum kaşığı ya da doğum kıskacı olarak adlandırılan aletlere bir alternatif olarak icat edildi. Malmström ilk vantuzu icat etmeden önce bir bisiklet pompası kullanarak vakum basıncı oluşturmayı düşündü. Tas benzeri bir tür alet bebeğin kafasına ve doğum kanalına yerleştiriliyordu ve ardından bebeğin kafası ile bu aletin arasındaki hava emilerek bir tür vakum oluşturuluyordu. Ne kadar emilim uygulanacağını kontrol eden doktor, uygulayacağı basıncı annenin kasılmaları ile senkronize bir hale getirerek bebeğin doğumunu sağlıyordu. Bu emici taslar hem plastik ya da silikon gibi yumuşak bir malzemeden, hem de plastik ya da metal gibi sert bir malzemeden yapılabiliyordu.

Vantuz, doğum kaşığı ve doğum kıskacı gibi aletlere oranla daha az sorun çıkarma potansiyeline sahip olmakla birlikte bu aletlere oranla daha verimsiz olarak görülür. Vantuz destekli doğumun yaygın olarak kullanılması zaman aldı ve 1990lara kadar yaygın bir şekilde kullanılmadı. Günümüzde doğum sırasında vantuz kullanımı her ne kadar kullanılmaya devam etse de zararlı bir doğum yöntemi olarak görülmektedir. 1998 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu bir uyarı yayımlayarak doğum sırasında vantuz kullanımının ölümcül sorunlara yol açabileceğini belirtti ve bu sorunlar arasına kafatasındaki kaslar arasında kanamadan doğrudan kafatasının içerisinde görülen kanamaya kadar bazı olası sorunlara ve ayrıca 1994 ile 1998 yılları arasında doğum sırasında uygulanan vakum sonucu gerçekleşen on iki ölüm ve dokuz ağır yaralanma vakasına da özellikle dikkat çekti.