Konserve

Konserve - Tavuk Suyuna Çorba

Konserve yapma ya da bir diğer adıyla konserveleme adı verilen işlem, hava geçirmeyen bir kap içerisine yemeklerin depolanması ve ardından bu yemekleri, ağzı hava geçirmeyecek şekilde kapalı olan bu kaplar içerisinde sterilize etme işlemine verilen addır. Kaplar genellikle ısıtılır (bazen bu ısıtma işlemi, normalde kaynatma ile ulaşılan ısı değerinden daha yüksek ısı değerlerine ulaşmak için basınç altında yapılır) ve bu sayede bakteriler öldürülmüş olur.

İngiliz Peter Durand, işlenmiş demirden yapılan bir konserve kabın patentini Londra'da 1810 yılında üzerine aldı (Nicolas Appert, yine o dönemde vakumlu kavanoz yöntemini Fransa'da geliştirmişti ancak onun bu yönteminde kavanoz, mum ya da benzeri materyaller kullanılarak kapatılıyordu). İlk olarak sert metal kaplar yapılıp ağızları el ile kapatılıyordu ve ardından altı saat boyunca pişiriliyorlardı. Bu işlem, pişirme işleminin uzunluğu sebebiyle o dönemde pahalı bir işlem olarak bilinirdi. O günlerde konserve yemekler, sadece ordu mensupları ve kâşifler tarafından kullanılıyordu. O dönemde konserve açacağı henüz icat edilmemişti ve konserve yiyecekleri yanlarında taşıyanlar, konserveyi açmak için güç kullanmak zorunda kalıyorlardı.

1846 yılında bir başka İngiliz Henry Evans, kalıp döküm işlemini geliştirerek saatte altı adetten altmış adede kadar konserve kap üretiminin yapılmasını sağladı ve 1847 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Allen Taylor, makine mühürlü konserve kap patentini üzerine aldı. Astarlama, kapatma / mühürleme, ısıtma ve konserve açma alanlarındaki iyileştirmeler, Durand'ın erken modellerini süratle iyileştirmeye devam etti ve bu sayede konserve kaplarda sunulan yiyecek ve içecekler, ilk zamanlarına oranla çok daha güvenli ve kullanıma elverişli hale geldiler.

Avrupa ve Birleşik Devletler'de on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında hızla artan nüfus, güvenilir, taşınabilir ve ucuz yiyeceklere olan talebi de son derecede arttıdı. Konserve yiyecek ve içecek pazarı o günlerden günümüze değin popülerliğini korumaya devam etti.