Modem

Modem

İlk modemin icadı soğuk savaş dönemine ve 1958 yılına, Kuzey Amerika Hava Donanması'nın telefon kabloları aracılığı ile Birleşik Devletler'de ve Kanada'da bulunan yüzlerce radara veri gönderdiği döneme dayanmaktadır. Modem, özünde bilgisayarların kullandığı dijital iletişim dili ile telefon sistemlerinin anladığı analog iletişim dili arasında bir "çevirmen" görevi görmek ve her iki dil arasında çeviri yapmaktır.

1981 yılında Dennis Hayes, Smartmodem adını verdiği ürünü piyasaya sürdü. Ürün, piyasaya sürülmeden hemen önce Hayes Stack Smartmodem olarak biliniyordu. Bu otomatik modem, o dönemde hızla yükselmekte olan kişisel bilgisayar pazarının gelişmesine öncülük etti. Kişisel kullanıma yönelik üretilen ilk modemler farklı türdeki bilgisayarların tümünde çalışabilecek şekilde tasarlanmamıştı ve ayrıca bu modemleri üretmek oldukça pahalıya maloluyordu. Tüm bunların yanı sıra bu modemleri kullanmak kolay değildi zira cihaz, telefon hatlarına doğrudan bağlantı gerektiriyordu.

Smartmodem'i mükemmel kılan şey, "kendi kendine düşünebilen" ve farklı telefon ağlarında çalışabilecek şekilde kendini ayarlayabilen bir cihaz olmasıydı. Bunu, kendi veri dilini kullanarak ve kullanıcısının gereksinimlerine göre kendisini diğer bilgisayarların telefon hatlarına bağlayabilerek ya da bağlantıyı kesebilerek gerçekleştirebilmesiydi. Bu cihaz ayrıca kendisinden sonra gelecek olan daha ucuz ve küçük boyutlu tasarımların da önünü açmış oldu zira bu modemler sadece bağlı oldukları bilgisayarlardan gelecek olan veri direktiflerine ihtiyaç duyduklarından, kolayca erişilebilir bir bağlantı kapısı üzerinden herhangi bir bilgisayara bağlanabiliyorlardı.

1985 yılına gelindiğinde Hayes'in şirketi, kişisel bilgisayar pazarının neredeyse yarısını ele geçirmişti ve "Hayes uyumlu" terimi, rakip modemleri ölçümlemek için kullanılan bir bilgisayar terimi olarak kullanılmaya başlandı. Bu terim, Hayes uyumlu olduğunu iddia eden modemlerin, Hayes'in Smartmodemleri için geliştirilen komut dizelerini algılayabilme kapasitesine sahip oldukları anlamına gelmektedir.