Plastik Şişe (PET Şişe)

Plastik Şişe (Pet Şişe)

Wyeth, gazlı içecekleri depolamak için kullanılabilecek yeni bir plastik icat etti.

Sıradan plastik şişeler, günümüzde hane halkının geri dönüşüm için en çok kullandığı malzemeler arasında yer alıyor. Plastik şişelerin (pet şişe olarak da bilinir), cam şişelere oranla bu kadar popüler olmasının yegane sebeplerinden birisi, cam şişelere oranla daha ucuz ve dayanıklı olmasıdır. Birleşik Devletler'den br mühendis olan Nathaniel Wyeth (1911-1990), plastik şişe üzerinde neredeyse on yıl kadar çalıştı. Bir iş arkadaşına plastiğin, Coca-Cola gibi gazlı içecekleri depolamada kullanılıp kullanılamayacağını sorduğunda, arkadaşı ona şişenin patlayabileceğini söyledi. Wyeth'in yaptığı ilk deneyler, gazlı içeceklerin pet şişeler üzerinde esnemeye yol açtığını gösterdi. Elbette o dönemde kullanılan plastik yeteri kadar sert değildi, ancak plastiği oluşturan molekül dizileri birbirleri ile sıkı sıkıya örülürse plastik daha da güçlendirilebilirdi. Wyeth, naylonun moleküllerinin esnetilip yeniden hizalandırılması durumunda daha sert bir hal aldığını biliyordu ve bu bilgi ışığında, plastiği naylon ile karıştırarak, şekli önceden belirlenmiş bir kalıp icat etti.

Eriyik plastik, şişe şeklindeki bir kalıba dökülüp içerisine hava basıldığında plastik kalıbın şeklini alıyordu ancak ilk denemeler başarısızdı. Wyeth'in, "patlayan şişe problemi" adını verdiği bu problemi çözmek için 10.000'in üzerinde deneme yaptığı bilinmektedir. Denemeleri sonucunda Wyeth, o güne kadar kullandığı naylon ve polipropilen karışımını kullanmaktan vaz geçti ve onun yerine polipropilen-terfatlat (PET) karışımını kullanmaya 1973 yılında karar verdi. PET, oldukça esnek ve bir o kadar da dayanıklıydı. Tümüyle şeffaf yapısı, içerisindeki içeceğin dışarıdan görünmesini mümkün kılıyordu ve üstelik, ortaya çıkan ürün tümüyle geri dönüştürülebilirdi.

O dönemde hızla yükselen gazlı içecek endüstrisi, Wyeth'in pet şişelerini çok kısa sürede benimsedi. O kadar ki 1973 yılında üretilen pet şişelerin üretiminden geçen 25 yıl içerisinde, yılda on milyar adet pet şişenin üretilmeye başlandı.

Birleşik Devletler'de üretilen polyester halıların neredeyse yarısının, geri dönüştürülmüş pet şişelerden yapıldığını biliyor muydunuz?