Sıcak Hava Balonu

Sıcak Hava Balonu

Montgolfier Kardeşler, sıcak hava kullanarak insanlığı yerden yukarı kaldırmayı başardı.

21 Kasım 1783’te öğlen saat 1:45’te, Paris’in kırsal kesimlerinden Château de la Muette’de Joseph-Michael (1740-1810) ve Jacques-Ètienne de Montgolfier (1745-1799) isimli iki erkek kardeş, ilk insanlı sıcak hava balonu uçuşlarını gerçekleştirdiler. Jean-François Pilâtre de Rozier isimli bir bilim adamının ve Marquis d’Adlandes isimli bir ordu mensubunun pilotluk ettiği uçuş, şehrin üzerinde yirmi beş dakika kadar kaldı ve başladığı yerden 16 km uzakta olan Butte-aux-Cailles’e iniş yaptı.

Bir tafta içerisine girdiğinde, Dünya'nın en büyüleyici manzaralarından birine şahitlik edersin.
Joseph Montgolfier'in kardeşine yazdığı bir mektuptan alıntı

Sıcak Hava Balonu
1784 yılında icat edildikten kısa bir süre sonra yapılan bu çizim, farklı sıcak hava balonu modellerini gösteriyor.

Montgolfier Kardeşler'in bir yangını izlerken yangının neden olduğu kıvılcımların, dumanın ve közlerin havaya doğru yükseldiklerini görmeleri, onların sıcak hava balonunu icat etmelerine ilham kaynağı oldu. Tafta'dan yapılmış büyük bir örtü aracılığı ile sıcak hava balonu oluşturdular ve altındaki açıklığın altında bir ateş yakarak onun tavana doğru yükselişini izlediler. İki kardeş, bu alandaki deneylerini sürdürmeye devam ettiler ve 19 Eylül 1782'de Versailles'de kraliyet ailesine bir tanıtım yapmaları için davet edildiler. Kral Louis XVI ve Kraliçe Marie Antoinette, içerisinde

Sıcak Hava Balonu 1783 Test Uçuşu
Erken test uçuşlarından birisine ait bu resimde, sıcağın etkisiyle yükselen sıcak hava balonunun, yerde duran bir grup insan tarafından ipler aracılığı ile tutulduğu görülüyor.

yolcu bulunan ilk uçuşa tanıklık ettiler (ancak balonun yolcuları, bir sepet içerisine konulan bir kuzu, ördek ve horozdan ibaretti). Montgolfier Kardeşler'in balonu, sekiz dakikalık uçuş süresince 460 metre yüksekliğe ulaştı. Balonun yakıtı bitince balon, 3.2 km ötede bir alana iniş yaptı.

Başarılarına rağmen iki kardeş, buluşlarının altında yatan bilimsel gerekçeleri anlamıyorlardı. Ateşten çıkan duman ve saman yığınının balonun yükselmesine neden olduğuna inanıyorlardı. Aslında bunun duman ya da samanla hiçbir ilgisi yoktu. Balonun yükselmesine neden olan şey, balonun içerisindeki havanın ısıtılması sonucunda dışarıdaki soğuk havadan daha hafif bir hale gelmesiydi.

İki kardeş, Fransız Bilim Akademisi (Académie des Sciences) tarafından onurlandırıldı ve iki kardeşin kariyerleri boyunca yaptıkları diğer buluşların da mucitleri olarak tanındı.