Kubbe

Kubbeler, tıpkı kemerler gibi mimarlar ve mühendisler için sorun teşkil ederler. Buradaki en büyük sorun, kubbenin en son taş konana ve başka hiçbir destek olmadan kendi kendine yıkılmadan ayakta kalabilene kadar sağlam olamamasıdır. Bu sorun, Romalıların M.S. 100 yılında tümüyle kendi kendine ayakta sağlam durabilen, yarım küre şeklinde bir kubbe inşa etmelerine kadar sürmüştür. Okumaya devam et "Kubbe"