Asma Köprü

İlkel asma köprü, binlerce yıl boyunca Asya, Afrika ve İnkalar gibi Güney Amerika'da yaşayan topluluklar tarafından kullanılmıştır. Bu asma köprüler genellikle asma dalları ya da lif halatlar kullanılarak asılırdı. Köprüyü asmak için kullanılan bu malzemelerin demir zincirler kullanılarak değiştirilmesine M.S. 100lü yıllarda Çin'de başlanıldığına inanılmaktadır. Okumaya devam et "Asma Köprü"