Akışkan Yatak Reaktörler

Akışkan Yatak Reaktörler

1925 yılında Fritz Winkler (1888-1950), akışkan yatak reaktörler geliştirebilmesine yol açacak olan büyük parçacıkların katıdan yukarı doğru bir gaz akışını zorlayarak "akışkanlaştırılabileceği" bir kimyasal reaktörün patenti aldı. Winkler, reaktörünü linyitten ekstrakte etmek için kullandı ve bu linyit, daha sonra doğrudan amonyak sıkıştırmak için motorlara döküldü.

Katalitik çatlama, petrol yataklarından alınan daha ağır moleküllerin, benzin gibi daha kullanışlı hafif moleküllere, bir katalizörün varlığında ısıtılmasıyla ayrıştırıldığı bir süreçtir. Katalizör kısa bir süre aktif kalır ve daha sonra yüzeyde kok gibi bir katmanın çökelmesi nedeniyle pasifleşir. Katalizörler havada ısıtılarak uzaklaştırılabilir ve yeniden oluşturulabilir. Bu nispeten uzun bir süre alır ve reaksiyon ürünlerini bozmadan onları uzaklaştırma problemi de mevcuttur.

Akışkan yatak reaktörler bu problem için ideal bir çözümdü. Bir gaz, reaksiyon karışımına geri konmadan önce yeniden oluşturulabilmek için akması da dahil olmak üzere, sıvı özellikleri almasını sağlayan katalizör boyunca zorlanır. Winkler'ın tasarımını ince tozlarla çalışacak şekilde uyarlayan ilk ABD reaktörü, 1940 yılında Baton Rouge Standard Oil Rafinerisine kuruldu. Akışkan yataklar yakıt endüstrisinde ve ayrıca PVC ve kauçuk gibi polimerlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.