İnternet

İnternet

Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi (ARPA) ilk bilgisayar ağını geliştirdi.

1963 yılında Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi (Advanced Research Projects Agency - ARPA), Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı tarafından bir bilgisayar ağı oluşturması amacıyla kuruldu. Sovyet nükleer tehditlerine yönelik korkuların ışığında oluşturulacak olan bu ağ, farklı yerlerdeki bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurabilmesini ve bu sayede araştırmacıların birbirleri ile elektronik olarak veri paylaşımı yapabilmelerini hedefliyordu. Bu tip bir elektronik ağ sistemi, nükleer saldırılar da dahil olmak üzere pek çok farklı saldırı türüne karşı dayanıklı olacaktı.

Veri, telefon sinyallerine bir modem (modülatör-demodülatör) aracılığı ile dönüştürülüyordu. Modem, AT&T tarafından 1950lerin sonunda geliştirilmişti. 1960larda modem teknolojisinde, aralarında "paket anahtarlama"nın de yer aldığı önemli iyileştirmelere ulaşıldı. Paket anahtarlama, farklı bir ağ üzerindeki farklı makineler arasında verinin etiketlenmesini ve yönlendirilebilmesini sağlıyordu. 1926 doğumlu Paul Baran, her bir mesajı küçük parçalara ayıran bu sistemin kullanılmasını önerdi. Bu parçalar daha sonra ağa aktarılarak hedeflenen noktalara yönlendirilebilecekti. Örneğin bir mesajın parçalarının Seattle'dan New York'a Dallas üzerinden teslim edilmesi planlanıyorsa ancak Dallas herhangi bir sebeple ağ dışına çıkarsa ağ, ilgili parçaları otomatik olarak Denver üzerinden teslim edecekti. Bir mesaja ait farklı parçalar (ya da "paketler") farklı noktalardan hedef noktasına ulaştığında, aynı sırada ulaşmamış olsalar bile birleştirilebiliyordu. Baran bu konsepti 1964 yılında yayımladı ve bundan 5 yıl sonra, 1969 yılında ARPANET ağı kurulmuş oldu.

1970lerin başında nükleer tehdit artık tehdit olmaktan çıkmaya başladığında, ARPANET'in adı İnternet olarak değiştirildi ve bu ağ tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. O zamandan bu yana elektronik postanın geliştirilmesi, World Wide Web'in (ya da kısacası www) oluşturulması ve tarayıcı (browser) teknolojileri, İnternet'in günümüzün en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmesinin önünü açtı.