Spektrofotometre (Görüngesel Işın Ölçer)

Spektrofotometre

Spektrofotometre elektromanyetik radyasyonun yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Genellikle, ölçümler filtrelerle çok dar bir spektral aralığa sınırlandırılır ve cihaz, ışık radyasyonu bir numuneden geçtikten veya yansıtıldıktan sonra parlaklıktaki değişikliği tespit etmek için kullanılır. İlk spektrofotometre cihazları, iki ışın arasındaki yoğunluk farkını belirlemek için çıplak gözün kullanımını gerektiriyordu.

Massachusetts Institute of Technology'de fizikçi olan Arthur Hardy (1895-1977), insan gözünü yeni sezyum fotoselleri ile değiştirmeye karar verdi ve böylece yoğunlukları elektronik olarak tespit etmeyi başardı. Plan, görünür spektrumda otomatik olarak taranan ve ışık yoğunluğunun dalga boyuna göre nasıl değiştiğini gösteren kalemle çizilmiş bir spektrum üreten bir spektrofotometre üretmekti. Kiriş bölücüleri ve dönen polarizatörler kullanıldı ve iki ışın, bir titreşimsiz fotometre tekniği kullanılarak birinden diğerine hızlı bir şekilde yanıp sönerek karşılaştırıldı. General Electric firması ile birlikte çalışan ilk operasyonel üretim makinesi 1935 yılında icat edildi. Kısa bir süre sonra Ulusal Standartlar Bürosu, pigmentleri ve boyaları test etmek ve boya renk standartlarını belirlemek için Hardy'nin spektrofotometrelerini kullanıyordu. Tam otomatik makine son derece pahalıydı ve kısa sürede spektrumun manuel sabit nokta taramasını gerektiren daha ucuz versiyonlar üretiliyordu.

Spektrofotometreler endüstriyel ve bilimsel laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı. Ozonun mevsimsel ve enlemesine olan değişkenliğini izlemek için benzer araçlar da yaygın olarak kullanılmıştır. Hatta Antarktika üzerindeki ozon deliğinin keşfedilmesinde bir spektrofotometre önemli rol oynadı.