Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı (Inkjet)

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı (Inkjet Printer)

İşe yarar teknolojilerin olgunlaşması için biraz zaman geçmesi gerekir. Bir fikrin bulunması ile o fikrin ilk çalışır modelinin oluşturulabilmesi arasında genellikle iki yıl geçer. Ancak mürekkep püskürtmeli yazıcı ya da diğer adıyla inkjet yazıcı için bu süre çok daha uzundur zira elektrostatik güç kullanılarak mürekkebin kağıt üzerine aktarılabilmesine yönelik alınan ilk patentin tarihi günümüzden yaklaşık 150 yıl öncesine, 1867 yılına dayanmaktadır.

1980lerden önce bir bilgisayar kullanılarak kağıt üzerine yazdırma yöntemi pek tercih edilen bir yöntem değildi. İlk kullanılan yazıcılar genellikle hareket eden parçalardan, pompalardan ve atık keselerinden oluşmaktaydı. Tüm bu parçaların varlığı, bu yazıcıları pahalı, hantal ve verimsiz kılıyordu. Modern mürekkep püskürtmeli yazıcı ise tüm bu olumsuz özellikleri ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Bu yazıcılar, ısı ya da elektrostatik güç yardımı ile tümüyle birbirlerine benzer mürekkep damlaları oluşturabiliyor ve bu sayede oldukça keskin sonuçlar verebiliyordu. 1970lerde Japonya'da Canon ve Hewlett-Packard, ilk kullanılabilir mürekkep püskürtmeli yazıcıyı üretmek için birbirleri ile yarış halindeydiler.

Hewlett-Packard, Canon'da çalışan bir araştırmacı olan Ichiro Endo tarafından yenilgiye uğradı zira Endo, ilk ısı ile çalışan mürekkep püskürtmeli yazıcıyı 1977 yılında üretti. Endo'nun bu yazıcıyı üretmesine ilham kaynağı olan şey ise içi mürekkep dolu bir şırıngaya kazara bir lehim havyasının dokunmasını görmesi oldu. Havya üzerindeki ısı mürekkebin hacminin artmasına ve dışarı taşmasına neden oldu. Endo, mürekkebi kontrollü bir şekilde akıtmanın yönteminin bu olduğunun farkına vardı ve birkaç gün içerisinde, daha sonra Canon Bubblejet adını alacak olan yazıcıyı üretti.

Hem Hewlett-Packard hem de Canon, birbirlerinden birkaç ay ara ile bu teknolojinin patentini üzerlerine almak için başvuruda bulundular. Her ne kadar bu teknolojiyi ilk kimin ürettiğine dair tartışmalar günümüze değin sürmüş olmasına rağmen bu iki şirket, yazdırma işlemine yönelik pek çok teknolojinin kullanımını paylaştılar. Tüm bunlardan kazançlı çıkan ise yüksek kalitede çıktı verebilen ucuz yazıcıları satın alabilen son kullanıcı oldu.

Hewlett-Packard, ThinkJet adı verilen mürekkep püskürtmeli yazıcıyı 1984 yılında piyasaya sürdü. Yazıcı sessiz, hızlı ve 495$ fiyatı ile o döneme göre oldukça ucuzdu.